CAVE BEAT · mezinárodní benefiční festival v jeskyních

Program festivalu CAVE BEAT · mezinárodní benefiční festival v jeskyníchO projektu festivalu v jeskyníchPartneři festivaluKontakty

V období od dubna do září roku 2013 proběhl 2. ročník Mezinárodního benefiční festivalu v jeskyních CAVE BEAT 2013,

který uspořádalo občanské sdružení Jeskynní tep o.s. (kulturní a výchovně-vzdělávací akce) ve spolupráci se Správou jeskyní ČR (www.jeskynecr.cz) a správou CHKO Moravský kras (www.moravskykras.ochranaprirody.cz). Sedm podvečerních hudebně-tematických programů se odehrálo v sedmi moravských jeskyních. Viz leták níže.Festival CAVE BEAT plynule navázal na předchozí ročník (byť ve skromnější podobě) a opět se snažil vytvořit podmínky pro hravý dialog pravěkých jeskynních prostor s živou akustickou hudbou a nabídnout návštěvníkům nevšední umělecký, smyslový a emoční zážitek. V popředí letos nestály hudební skupiny či interpreti, ale tématické hudební programy s názvy jako např. Podzemní živly, Přirozenost hudby, Cave Spirit nebo Dream Time. Hudební vystoupení byla častokrát „okořeněna“ tanečním nebo divadelním doprovodem, což dotvářelo zajímavý vizuální i umělecký dojem. Druhý ročník festivalu zahájila skupina Pěvěcký čtvereček ze Šternbrerka (lidé se zdravotním postižením), spolu s improvizačním divadelním souborem O.LI.V.Y. a svérázným hudebním tělesem Live Music Superheroes z Olomouce. První vystoupení mělo připomenout a podpořit hlavní benefiční vizi festivalu, kterou je výchovně-vzdělávací eko-program Kořeny života. Na jaře 2012 jsme získali pro tento program záštitu MŠMT ČR (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR) v rámci programových příprav a v létě 2013 proběhlo pilotní ověření metodiky ve třech jeskyních a okolní přírodě se třemi moravskými školami.

  

  

O tom, jak se letošní program KOŘENY ŽIVOTA vyvíjel a ověřoval v terénu, se můžete dozvědět na těchto webových stránkách: www.korenyzivota.webnode.cz (web zdarma, poděkování patří www.webnode.cz). Najdete tam fotky z akcí, rámcovou metodiku programu a další informace. Program Kořeny života vytváří a odborně zastřešují zástupci občanského sdružení Jeskynní tep o.s. (www.jeskynnitep.webnode.cz), ve spolupráci se zástupci Správy jeskyní ČR (www.jeskynecr.cz), Agenturou pro ochranu přírody a krajiny ČR - Krajské středisko Olomouc (www.olomouc.nature.cz) a dalšími spřízněnými organizacemi.

  

 
Více na www.korenyzivota.webnode.cz

Na druhém festivalovém ročníku vystoupili především hudební přátelé z různých tuzemských i zahraničních koutů (Slovensko, Itálie, Německo, Anglie, Irsko). Tam, kde končí slova, začíná hudba, takže by bylo naivní se snažit popsat nepopsatelné. Byly navázány nové spolupráce s charismatickým alikvotním zpěvákem Ramim Shaafim z Anglie, s vynikajícím bubeníkem s třicetiletou hudební praxí Rishim Vlotem z Německa a v neposlední řadě s Paolem Bhorgim z Itálie, který si do Kateřinské jeskyně přivezl velmi ojedinělou Hang drum sadu (melodické ocelové bubny) a uvedl tak publikum do hudebního úžasu. Vizuální zachycení všech sedmi koncertů můžete shlédnout v sekci Fotogalerie ZDE (videa připravujeme). Závěr festivalu korunoval interaktivní program Z PRAVĚKU DO MATRIXU II., konaný letos v překrásných prostorách Javořičských jeskyních. Programovou náplň letos vytvořili Václav Kořínek, Martin Peřina a Zdeněk Vilímek, kteří se s návštěvníky přenesli do pravěku a na vlastní kůži zakoušeli všelijaké hudebně-dramatické experimenty, např. jak asi vypadala prařeč, zpěvy v mužské a ženské tlupě, zvukové iglů, totemová zvířata a další. Zapojení návštěvníků do interaktivního programu se tak stává tradiční součástí festivalu a bude se objevovat i v příštích ročnících.

Níže bilance návštěvnosti a příjmu ze vstupného v roce 2013:Organizační podmínky a možnosti byly i druhý ročník značně omezené – začínající festival, organizační tým pracující vedle svých hlavních pracovních aktivit (tedy většinou po večerech přes týden a občas víkendech), finanční závislost především na příjmu ze vstupného od platících návštěvníků. Festivalu pomohl také vedlejší příjem z výchovně-vzdělávacích a hudebních aktivit, kterým občanské sdružení Jeskynní tep o.s. podpořilo začínající festival. Pořádající tým nemusel oproti minulému ročníku pracovat již dobrovolnicky, byly proplaceny cestovní a základní osobní náklady formou dohod o provedení práce. Pro představu – za celý rok 2013 bylo proplaceno cca 30.000 Kč celému týmu Jeskynní tep o.s. za pořádání obou festivalů (Cave Beat a Didgeridoo v jeskyni), včetně práce na programu pro školy Kořeny života a projektu v Dětském centru Ostrůvek v Olomouci (dříve Kojenecký ústav). Interpreti a kapely byly letos vstřícnější k benefičnímu záměru festivalu, což velmi festivalu pomohlo a všem patří srdečné díky. Ušetřilo se za materiál, propagaci, ozvučení (jdeme výhradně akustickou cestou), speciální osvětlení (nyní svíčky, louče v kombinaci s původním osvětlením jeskyně) a další náklady, bez kterých se lze obejít. Velké díky patří národní agentuře Czech Tourism, která festival Cave Beat podpořila částkou 50.000 Kč a to za přímou i nepřímou (web, plakáty, letáky,...) propagaci aktivit Czech Tourism během konání festivalu. Největší poděkování však patří hlavnímu partneru festivalu Cave Beat - Správě jeskyní ČR a jednotlivým vedoucím jeskynních správ a jejich týmům za vstřícnost, trpělivost a otevřenost při řešení provozních záležitostí. Předjednaná spolupráce se zástupci jeskynních správ na Slovensku a v Maďarsku zůstává vizí do příštích let, festival se bude nyní profilovat na „rodné hroudě“ a růst přirozeným te(m)pem.

Níže bilance příjmů a výdajů druhého ročníku Cave Beat:Festival tak skončil ztrátou cca 9.000 Kč, která však byla vyrovnána partnerským jednodenním festivalem Didgeridoo v jeskyni, neboť poprvé po třetím ročníku skončila tato akce v plusu a festival tak pomohl nejen uvedenou částkou, ale navíc částkou 45.000 Kč na benefiční účely (více na www.didgeridoovjeskyni.cz). Cave Beat je organizačně mladší, vyrostl z myšlenky Didgeridoo v jeskyni, ale o to náročnější projekt (sedm putovních akcí + terénní program Kořeny života), který nelze existenčně od Didgeridoo v jeskyni oddělit. Tyto dva projekty spolu dýchají pod jedním „jeskynním tepem“. Daňové přiznání a kompletní vyúčtování podáváme za oba festivalové projekty najednou a proto je zde přítomna tato vzájemná synergie.

  

Závěrem bych rád bych touto cestou znovu poděkoval všem návštěvníkům, kteří podporují festival fyzicky i duševně. Každým rokem zanechávají svůj vstřícný, radostný a přátelský „otisk“ nejen v jeskyni, ale i v myslích a srdcích pořadatelů. Zpětné vazby nejen na druhý ročník festivalu najdete v sekci VZKAZY. Poděkování také patří všem, kteří se podělili se o svůj názor, zkušenost nebo zážitek.

Za občanské sdružení Jeskynní tep o.s.

Mgr. Zdeněk Vilímek
Statutární zástupce, vedoucí organizačního týmu a benefičních projektů.

TOPlist