CAVE BEAT · mezinárodní benefiční festival v jeskyních

Program festivalu CAVE BEAT · mezinárodní benefiční festival v jeskyníchO projektu festivalu v jeskyníchPartneři festivaluKontakty

V období od dubna do září roku 2012 proběhl 1. ročník mezinárodního hudebního festivalu CAVE BEAT, který uspořádalo občanské sdružení Jeskynní tep o.s. (kulturní a výchovně-vzdělávací akce) ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou CHKO Moravský kras. 12 podvečerních hudebně-tematických akcí v jedenácti jeskyních České republiky – viz propagační leták níže.
Více o jeskyních ČR najdete zde: www.jeskynecr.cz.

Festival CAVE BEAT navázal na benefiční koncertní pouť a festival DIDGERIDOO V JESKYNI 2011 (www.didgeridoovjeskyni.cz) a zaměřil se na multižánrovou akustickou hudbu a potenciál lidského hlasu. Hlavním tématem festivalu se stalo motto: „příroda, člověk, umění“. Vytyčený cíl: vytvoření podmínek pro hravý dialog pravěkých jeskynních prostor s živou akustickou hudbou, který nabídne návštěvníkům nevšední umělecký, smyslový a emoční zážitek, se podařilo během konání festivalu naplnit. A to díky vynikající spolupráci se Správou jeskynní ČR, Správou CHKO Moravský kras, organizačním týmem Jeskynní tep o.s., vstřícnými účinkujícími a prvními festivalovými návštěvníky ročníku 2012.

     

Byly však důkladně sledovány provozní rezervy i přednosti pilotního ročníku, které přinesly mnohá a nová poučení, dovednosti a zkušenosti . Během festivalu CAVE BEAT se ve Sloupsko-šošůvské jeskyni odehrál projekt Z PRAVĚKU DO MATRIXU, věnovaný podpoře zážitkových výchovně-vzdělávacích programů pro základní školy v jeskyních a okolní přírodě, čímž se potvrdilo prosociální směřování festivalu do příštích let. Níže bilance návštěvnosti a příjmu ze vstupného v roce 2012.Organizační podmínky a možnosti byly první ročník velmi omezené – začínající festival a organizační tým, finanční závislost pouze na příjmu ze vstupného od platících návštěvníků, což se týkalo především příprav a úvodní propagace festivalu, grafiky, webu a dalších nutných položek do rozjezdu projektu ve fázi snění a představ o budoucnosti. Pořádající tým občanského sdružení Jeskynní tep o.s. pracoval převážně dobrovolnicky nebo recipročně, aby se zaplatilo hlavně jednotlivými interpretům či kapelám, za nejnutnější provozní služby a materiál. Získat partnera či donátora bez referencí alespoň prvního ročníku se po mnoha snahách stalo spíše snem a tak se muselo vyjít s tím co je k dispozici – příjem ze vstupného, vstřícnost Správy jeskyní ČR a jednotlivých vedoucí jeskynních správ, vlastní zdroje a práce, nadšení a víra v dobrý průběh a konec. Předjednaná spolupráce se zástupci jeskynních správ na Slovensku a v Maďarsku se tak musela posunout na příští rok. V létě 2012, kdy už se vědělo, že se festival ocitl v krizi, se přesto podařilo získat partnera festivalu Czech Tourism, který projekt podpořil a částečně vyvážil vzniklou ztrátu (viz závěrečné vyúčtování níže).Výše uvedené stručné vyúčtování je aktualizováno k datu 31.12.2012, kde mínusová položka 12.252 Kč je již uhrazena. K proplacení však ještě zbývá přes 15.000 Kč (v tabulce uvedeny pouze proplacené položky), dále řešeno osobními dohodami se zainteresovanými stranami. Ztráta je postupně hrazena z osobních nákladů Zdeňka Vilímka, který přijímá jako zakladatel festivalu a předseda občanského sdružení Jeskynní tep o.s. plnou zodpovědnost. Tzn. že celkově festival skončil ztrátou cca 30.000 Kč. A to nepočítáme „hladovou“ OSU (Ochranný svaz autorský), se kterou jednáme o smyslu dvojitého placení umělci-autorovi a nerovných podmínkách pro komerční a neziskové organizace. V jednání je ještě reciproční dohoda se Správou jeskyní ČR za pronájem jeskyní – poskytnutí audiovizuálních propagačních materiálů, spolupráce na osvětě přírodního a kulturního dědictví, práce na metodice KOŘENY ŽIVOTA pro žáky 1. stupně ZŠ (se záštitou MŠMT ČR) a jejím uvedením do praxe.Sociální záměr, že poměrná část ze zisku na vstupném bude věnována podpoře výchovně-vzdělávacích akcí pro školy v jeskyních a okolní přírodě se bohužel prvnímu ročníku festivalu CAVE BEAT nepodařilo zcela naplnit (po finanční stránce). Avšak vznikla rámcová metodika a plán projektu KOŘENY ŽIVOTA včetně zmapování cílových lokalit (věnováno 160 hod. autorské a dobrovolnické práce Zdeňka Vilímka), podle které se v příštím roce uskuteční tři celodenní akce pro žáky 1.stupně ZŠ v archeologicky významných jeskyních ČR. Tento projekt podporuje také Správa CHKO Moravského krasu a Agentura pro ochranu přírody a krajiny ČR.

Anotace projektu KOŘENY ŽIVOTA
Celodenní výchovně-vzdělávací a ekologický program pro žáky 1. stupně základních škol v prostředí archeologicky významných moravských jeskyní a okolní přírodě. Během netradiční návštěvy jeskyně a celodenního putování přírodou s tematickými stanovišti si žáci osvojí praktické dovednosti spojené s pobytem v přírodě, získají představu o životě v pravěkých dobách a dozvědí se zajímavosti o přírodním a společenském vývoji v kontrastu současné moderní civilizace.A co bude dál?
Po organizačních zkušenostech s prvním ročníkem CAVE BEATU jsme si také uvědomili, co chceme a co nechceme do let budoucích. Chceme pokračovat, byť nemáme občas sílu a nyní hlavně peníze, ale velkou podporu návštěvníků, přátel, rodin a Správy jeskyní ČR. Jeden ze zkušených pořadatelů kulturních akcí nám řekl, že první dva-tři ročníky jsou vždy ztrátové a ty prověří stabilitu a vizi festivalu. Po prvním ročníku víme, že nechceme být pořadatelská agentura pro kapely (jakékoliv minulé i budoucí), které bez ohledu na souvislosti trvají na svém pevném honoráři, náročných technických podmínkách, netradiční audiovizuální propagaci svého projektu atd. Pro vyvážení zde patří srdečné poděkování těm interpretům, kteří nás podpořili svou finanční shovívavostí, pokorou k místu konání akce a zjednodušenou organizací. Naštěstí to byla většina pozvaných na první ročník festivalu CAVE BEAT 2012.
Chceme v příštích letech spolupracovat s umělci či spolky, kteří s námi sdílí festivalovou vizi, jsou schopni hrát v jeskyni akusticky, představit svůj um v netradičních podmínkách a ochotní přistoupit na čtvrtinové koláčové dělení z příjmu dané akce (jeskyně-organizace-kapely-benefice). Alespoň v této fázi, kdy víme, že není jiné možnosti, pokud chceme do budoucna přežít a nestát se komerčním festivalem nebo dotační loutkou. Chceme být nadále nezávislé občanské sdružení přátel kolem jeskyní, umění, přírody a směřovat prosociálním směrem, který může přinést nejen kulturní, ale také výchovně-vzdělávací hodnoty našim dětem. Těm, které formuje (a možná bude formovat) spíše digitálně-virtuální svět a prapodivná rozhodnutí žlutomodré politické moci poznamenané ztrátou selského rozumu. Snad se nám v příštích letech podaří naší „podzemní prací a radostí z tvoření“ přispět k osvětě a respektu nejen k umění, ale také k přírodním zdrojům a původním tradicím.

No nového k-roku 2013 hodně zdraví, lásky a síly.

Za tým občanského sdružení Jeskynní tep o.s.

Zdeněk Vilímek – zakladatel festivalu, vedoucí festivalového týmu a předseda občanského sdružení Jeskynní tep o.s.

TOPlist