CAVE BEAT · mezinárodní benefiční festival v jeskyních

Program festivalu CAVE BEAT · mezinárodní benefiční festival v jeskyníchO projektu festivalu v jeskyníchPartneři festivaluKontakty

Po prvních zkušenostech se spuštěním a organizováním festivalu CAVE BEAT máme nyní za sebou deset koncertů a přípravu metodik pro školy s názvy KOŘENY ŽIVOTA a Z PRAVĚKU DO MATRIXU (pod záštitou MŠMT ČR). Jako pořádající nezisková organizace Jeskynní tep o.s. ve spolupráci se Správou jeskyní ČR se nyní ocitáme v bodě, kdy si uvědomujeme osobní i veřejný závazek k prosociální vizi projektu CAVE BEAT.

Vzhledem k časové a nyní i finanční náročnosti celé akce, hledáme pomoc v podobě festivalových partnerů - především mediálních i finančních. Myšlenka festivalu CAVE BEAT navazuje na benefiční pouť DIDGERIDOO V JESKYNI 2011 a zrodila se na přelomu let 2011/2012 s cílem rozšířit hudební, přírodní i edukační záměr. Během půlročních organizačních příprav (bez vnějších finančních prostředků ve volném neplaceném čase) jsme si uvědomili, že budeme potřebovat pomoc. Najít strategické partnery či sponzory pro takto alternativně zaměřený festival není v dnešní době jednoduché a je potřeba mít něco za sebou (první reference, prezentace, web, sledovanost apod.). Festival žije pouze z příjmu ze vstupného a reciproční pomoci Správy jeskyní ČR, CHKO Moravský Kras a dalších spřátelených organizací. Kapely doposud stály zhruba 90% příjmu ze vstupného, necelých 10% zůstalo na propagaci (grafika, plakáty, letáky,..s tím, že web je prozatím sponzorský dar), celý tým pracuje zadarmo a Správa jeskyní ČR nám velkým dílem pomáhá s pronájmem jeskynních prostor - za čož jí patří obrovské a srdečné díky. Nadšení z festivalu střídá vážná obava z jeho budoucnosti a proto se obracíme na veřejnou pomoc. Jednáme s několika potencionálními partnery, na cestě jsou zatím světlé přísliby a proto na podzim podáváme projekty na národní i regionální úrovni. Snad se nám podaří získat tuto formu podpory, neboť navazujeme na původní kulturní a přírodní hodnoty.
Přesto že náklady jsou daleko za příjmy ze vstupného, snažíme se "táhnou káru dál". Věříme, že se jedná o přechodnou fázi a snad se nám podaří z této situace vybalancovat. Proto se touto cestou obracíme na ty z Vás, kteří vidí projekt CAVE BEAT podobným kaleidoskopem a rádi by jej jakkoliv podpořili nebo s námi v blízké budoucnosti spolupracovali.         

Za jakoukoliv podpůrnou informaci, případnou pomoc či spolupráci předem děkujeme !!!

Zde prezentace festivalu CAVE BEAT 2012 ke stažení: 
www.cave-beat.org/admin/upload/file/Prezentace_CAVE-BEAT_2012.ppt

Hezké léto přeje tým občanského sdružení Jeskynní tep o.s.

TOPlist