CAVE BEAT · mezinárodní benefiční festival v jeskyních

Program festivalu CAVE BEAT · mezinárodní benefiční festival v jeskyníchO projektu festivalu v jeskyníchPartneři festivaluKontakty

Recenze (Petr Gratias): Vždycky mě vzrušovalo prostředí jeskyní. Má v sobě nepojmenovatelné tajemno, záhadno a vlastně je pro civilizaci (kromě dna oceánů) jediným svědectvím prehistorie naší Země, stran geologie, ale i cenných nálezů z pravěku.

Proto mě zaujala představa, že alternativně orientovaný hráč na bicí nástroje Pavel Fajt, známý z bývalých skupin Nucleus, Ještě jsme se nedohodli, Dunaj, Pluto, ale i z dalších nejmenovaných projektů, pohybující se od osmdesátých let na diametrálně odlišné hudební platformě než většina hudebníků, si zvolil prostředí relativně nedávno zpřístupněné Jeskyně Výpustek, blízko Křtin u Brna v Moravském krasu ke své hudební prezentaci.

   

Program Cave Beat ozvláštnil svým pořadem Drum Trek se sérií skladeb z jeho repertoáru. Pavel Fajt především není bubeník v tom tradičním slova smyslu, ale spíše performer, který využívá zvuk ke zhmotnění a k přetváření do zvláštních polyrytmických struktur. Na počátku jeho kariéry byla samozřejmě klasická hra na bicí nástroje, ale postupem let dokázal svým přístupem přetvářet rytmické prvky na originální umělecké sdělení, přeměňované nejenom řadou polyrytmických prvků jeho hudby, ale také použitím elektroniky, která do jeho hudbu vstoupila a důležitým způsobem dnes spoludotváří celkový obraz jeho hudebního umění. Maximálně využívá obou nohou a rukou ke kreativním rytmických obrazcům, ale zároveň se nebrání použití samplů a strukturovaným vrstvám rytmických vibrací, které díky dynamické hře, v níž se střídají výbušná fortissima, přecházejí v subtilní pianissima. 
Popravdě řečeno přicházel jsem na tuto hudební produkci se zájmem, ale na druhé straně s jistými obavami, jakým způsobem bude vyřešen v interiéru jeskynního prostoru zvuk. Podle fyzikálních zákonů akustiky se dá předpokládat, že v širokém prostoru jeskyně budou rytmické údery a komplikované bubenické breaky vyvolávat zcela určitě nežádoucí ozvěnu, která se do značné míry může stát nikoliv spojencem, ale protivníkem vystupujícího hráče na bicí nástroje. K mému překvapení se tak nestalo. Zvuk bicích instrumentů i za podpory elektroniky byl vyvážený a nějaké rušivé rotace a ozvěny jsem nezaznamenal. Jeskyně byla ponořena do tmy – na zemi byly rozsvíceny svíčky – a pódium pro performera Fajta bylo nasvíceno modrým světlem, což umocňovalo zvláštní atmosféru, která se posluchače ve vlhkém prostředí jeskynního prostoru zmocnila. Fajt představil svou hudební produkci a bez dlouhých akademických proslovů rovnou přistoupil k vlastní performanci. Jeho muzikantské cítění, včetně výtečného technického ovládání bicích nástrojů bylo na vysoké úrovni, Při hře používal mnohdy hodně složité bubenické breaky, kulometné přechody, citlivé paradiddly a během hry dokázal vstupovat do polyrytmických vrstev i elektronickým ozvučením, které dotvářelo mimořádně pojatý sound. 

 

Dlouhý astrální tón nekonečna se zde propojoval s šamanskými rytmy, stejně tak jako elektronicko-rytmické spojení přivolávalo orientální prvky japonské lidové hudby, nebo indonéského gamelanu. Fajtovo hudební cítění dokázalo navodit i těžko zařaditelnou hudbu etnických národů, které se dorozumívaly právě rytmickým vyjádřením…. Aby snad nevznikl dojem, že tahle hudba vzniká sama pro sebe, demonstroval Fajt svůj osobitý smysl pro humor tím, že popřel veškerá tvrzení o tom, že bicí nástroje jsou „jenom“ sadou rytmických instrumentů a dokázal do složitých strukturu vložit téma staré lidovky Vyvalte sudy, kterou opravdu svými paličkami zahrál na bicí nástroje jako hádanku pro přítomné, což příjemně osvěžilo celou produkci. Důležitou roli zde hrály také činely, které Fajt výtečně zvládl při jejich přeznívání přesně vkomponovat do polyrytmických struktur, stejně jako nepojmenovatelný „nástroj“, kovovou konstrukci, opatřenou kovovými pruty, snímanými elektronikou, jež vytvářely zvuk dotýkající se částečně zvláštní harfě. 
Ve svých přídavcích neváhal použít jako „hudební nástroj“ i svou lebku, přetvořil ji na rezonující rytmický předmět, což mnohé posluchače překvapilo a možná zaskočilo. Fajtova performance byla doprovázena promítáním obrázků na stěnu jeskyně, na nichž se snoubily fragmenty slavných pláten, stejně jako nepojmenovatelné barevné expresivní vize, což umocňovalo atmosféru a posouvalo ji někam na pokraj psychedelických výbojů. Umělec si rád vybírá netradiční místa ke svým polyrytmickým performancím a tak vystupuje například v klášterech, industriálním prostředí starých opuštěných továren, ale také v planetáriích. Proto byl jeho Drum Trek v jeskyni Výpustek v rámci programu Cave Beat poměrně vzácnou příležitostí spatřit ho na vlastní oči a vyslechnout na vlastní uši, kterou jsem si nenechal ujít. Fajtovy hudební performance nejsou určeny pro širokou veřejnost a standardního posluchače hudby, jeho přístupy, pojetí a prezentace zastihnou nepřipraveného. Jeho hudební vize jsou přísně alternativní a vyžadují si jiný přístup vnímání a cítění.
V zahraničí (alespoň jsem toho názoru), je jeho hudba více akceptována než u nás. Je to škoda. Domnívám se, že můžeme být v širším kontextu hrdí na to, že Fajt je „náš člověk“. Posouvá totiž hranice hudby vpřed netradičními postupy a rád otevírá dveře do neznámých komnat, kde před ním ještě nikdo nevstoupil a to je dobře. Jeho umění totiž dokazuje, že rytmus, zvuk a výsledný umělecký tvar mají neohraničený prostor, dokáží vytvořit mimořádný umělecký a vjemový zážitek a nabít nás vnitřní energií a zvláštními vibracemi.
Petr Gratias (Brněnský deník Rovnost)

A co na to Pavel Fajt?
"Pocit, že jsem ve spravný čas na správném místě mi přináší "návaly svobody". Není to tak často, abych si na to zvykl a zase ne tak zřídka, abych na to zapoměl. Čím víc, tím líp říkám si, ale vlastně jsem rád za každý takový attack. Ocitám se totiž v mraku bezchybnosti. Koncert ve Výpustku mi tento pocit udělil a já jsem z tohoto důvodu velmi vděčný pořadatelům, jeskyňářům i dalším nadšencům, kteří podobné festivaly pořádají. Děkuji. Zdraví Pavel Fajt."

TOPlist